Przyjście na świat nowego członka rodziny wiąże się z niemałymi wydatkami. Rząd i samorządy realizują projekty wsparcia finansowego rodzin z małymi jak i starszymi dziećmi. Zobacz z jakich programów mogą skorzystać rodzice, by otrzymać dodatkowe pieniądze na dzieci.

Najnowszym świadczeniem na dziecko jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie 1 stycznia br. – wtedy też rozpoczął się nabór wniosków o nowe świadczenie. Przyznawane na drugie i kolejne dziecko, które jest w wieku między 12 a 36 miesięcy. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Rodzice i opiekunowie mogą sami wybrać, czy chcą by świadczenie było wypłacane po 500 zł przez dwa lata, czy po 1 tys. zł przez rok.

500 plus to comiesięczne wsparcie na każde dziecko w wieku od 0 do 18 roku życia. Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500+ do rodzin trafiło już 176,5 mld złotych. Wsparciem objętych jest ok. 6,5 mln dzieci.

300 plus - Dobry Start - czyli pieniądze na wyprawkę szkolną są przyznawane dzieciom w wieku szkolnym. Rządowy programto 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski będzie można składać w drugiej połowie roku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach.

Becikowe 2022 to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem określonym w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Rodzice, którzy spełniają kryterium dochodowe mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 zł.  Becikowe przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto. Należy pamiętać, że o becikowe musimy wnioskować w terminie do 12 miesięcy od daty urodzenia się dziecka (lub w terminie do 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak maksymalnie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat). Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.

Inne świadczenia rodzinne:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie:- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, - 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia, - 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 rok życia.
-zasiłek macierzyński - przysługuje on kobiecie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym - obowiązkowo lub dobrowolnie. Ile dostaniemy? - 100 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz przez pierwsze sześć tygodniu urlopu rodzicielskiego, - 60 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu rodzicielskiego (powyżej sześciu tygodni), - 80 procent podstawy wymiaru - jeśli matka zdecyduje od razu, że wybiera się na roczny urlop macierzyński/rodzicielski.

- świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. kosiniakowe.
- świadczenie pielęgnacyjne - od 1 stycznia 2021 wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2119 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się określonym przepisami orzeczeniem.

Ulgi podatkowe

Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy składają swoje roczne zeznania podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Ulga przysługuje opiekunom i rodzicom zastępczym. Można je otrzymać na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko (jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną), a także na każde uczące się dziecko do 25. roku życia - jego dochód nie może przekraczać 3 089 zł.
- na pierwsze dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
- na drugie dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
- na trzecie dziecko dostaniemy 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
- na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniemy 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).