Niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego powstało miejsce niezwykłe. Przyznają to niemal wszyscy, którzy choć raz odwiedzili podostrzeszowską Potaśnię.