Pierwszy sezon funkcjonowania tężni w Ostrowie dobiegł końca.

Pierwszy sezon ostrowskiej tężni za nami. Obiekt był dostępny dla mieszkańców od sierpnia i od pierwszych dni cieszył się popularnością. Teraz, na okres zimowy tężnia zostaje wyłączona z użytkowania. W tym czasie zaplanowano prace polegające na opróżnieniu i oczyszczeniu systemu nawadniającego tężnię z solanki i zamknięcie całego systemu.

Natomiast wiosną, przed wznowieniem jej działania, dokonany zostanie przegląd, na nowo napełniona zostanie solanka oraz uruchomiony ponownie system. Cała konserwacja odbędzie się w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Koszt prac projektowych i budowlanych za tężnię to 738 897,90 zł, dodatkowo każdego roku za jej utrzymanie zapłacimy około 25 tysięcy złotych.