Mowa o przebudowie drogi gminnej Karski – Czekanów. To największa i najdroższa inwestycja drogowa w Gminie Ostrów Wielkopolski w ciągu ostatnich kilku lat. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a nawet szybciej. Zapewne na ich tempo, miała wpływ łagodna zima. W marcu zakończyły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Położone są także krawężniki. W niektórych miejscach drogę trzeba było obniżyć nawet o kilkadziesiąt centymetrów. Niebawem drogowcy rozpaczną wykładanie kostką brukową ciągu pieszo-rowerowego.

W ramach inwestycji gruntownie zostanie przebudowana ulica: Środkowa w Karskach oraz Strażacka w Czekanowie. W sumie to odcinek dokładnie 2 kilometrów 212 metrów i 9 centymetrów. Równie ważne będzie wybudowanie na tym odcinku ciągu pieszo – rowerowego, dzięki któremu piesi i rowerzyści będą mogli czuć się bardziej bezpieczni. – podkreśla z-ca wójta Antoni Hadryś.

Umowę z wykonawcą inwestycji gminny samorząd podpisał 10 grudnia ubiegłego roku. Już kilka dni później na drodze pojawił się sprzęt. Prace rozpoczęły się od czyszczenia i pogłębiania rowów.

Droga przebiega przez dwie miejscowości: Czekanów i Karski, które łączą dwie ważne drogi powiatowe w okolicy. Inwestycja wyniesie w sumie ponad 4 mln 100 tysięcy złotych.

- W pierwszym montażu finansowym, środków zewnętrznych otrzymaliśmy 3 mln 800 tys. złotych. Po przetargu okazało się, że jest taniej i zwróciliśmy kwotę 500 tysięcy złotych. W tej chwili środków zewnętrznych jest ponad 3 mln 300 tysięcy złotych. Ze środków gminnych na tę inwestycje przeznaczyliśmy ponad 700 tysięcy złotych.

Jest to niezwykle ważne zadanie drogowe. Dla wielu mieszkańców to doskonały skrót na ostrowskie Piaski – Szczygliczka, miasta i lasu.  – mówi Piotr Kuroszczyk, wójt Gminy Ostrów Wielkopolski.  

Wykonawca ma rok na wywiązanie się z umowy. Samorząd na to zadanie otrzymał ponad 3 mln 300 tys. złotych dofinansowania.  To największa w historii samorządu dotacja zewnętrzna i najwyższe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.