Jeśli chcesz finansowo zabezpieczyć swoją przyszłość, ubezpieczenie na życie jest rozwiązaniem dedykowanym właśnie Tobie. Zanim jednak zdecydujesz się na konkretną ofertę, poznaj kwestie związane z karencją. Czym jest i czy istnieje możliwość wykupienia polisy, która będzie obowiązywać od razu? Wyjaśniamy.

Ubezpieczenie na życie to polisa, dzięki której ubezpieczony lub osoby przez niego uposażone mogą otrzymać świadczenie pieniężne. Dochodzi do tego wówczas, gdy wystąpią zdarzenia losowe zawarte w umowie ubezpieczeniowej. Warto jednak mieć świadomość, że nie zawsze polisa zadziała od razu.

Karencja, czyli co?

Karencja jest opcją bardzo często stosowaną w przypadku ubezpieczeń na życie. Oznacza ona tyle, że musi minąć określony okres zanim towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należne odszkodowanie. Stanowi to rodzaj zabezpieczenia w razie, gdyby ubezpieczający chciał „wyłudzić” świadczenie.

Warto podkreślić, że karencja ustalana jest indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela. Czas jej trwania różni się w zależności od tego, jakiego zdarzenia dotyczy. Przykładowo, okres karencji dla urodzenia dziecka wynosi 9 miesięcy, natomiast karencja związana ze śmiercią samobójczą – aż 2 lata.

Ubezpieczenie bez karencji – jest możliwe

Jak pokazuje analiza ofert, ubezpieczenie na życie bez karencji jest możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że takiego rodzaju polisa będzie obejmować wyłącznie zdarzenia losowe. Oznacza to tylko tyle, że – jeśli do szpitala trafisz na skutek nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a jeśli z powodu choroby – nie otrzymasz żadnego świadczenia.

Ubezpieczenie – z karencją czy bez?

Jeśli zależy Ci na pełnej ochronie w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych i chcesz się finansowo zabezpieczyć, wybierz ubezpieczenie na życie z karencją. Taka polisa zapewnia znacznie szerszy zakres i pozwala uniknąć wielu wydatków, np. związanych z leczeniem, rehabilitacją itp. 

Wybierając polisę na życie, weź pod uwagę m.in. takie czynniki jak:

  • okres karencji na poszczególne zdarzenia

  • sumę ubezpieczenia

  • wyłączenia odpowiedzialności.

Pamiętaj, że cena nie powinna być głównym czynnikiem wpływającym na Twoją decyzję. Tanie ubezpieczenie często oznacza ograniczoną ochronę oraz sporą liczbę wyłączeń itp. Zawsze więc porównuj oferty pod kątem zakresu, a następnie wybierz to, co jest najtańsze i wpisuje się w oczekiwania.