Dziś została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a firmą Akvahelp Metal na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja Basenu Miejskiego" przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie. Czeska firma ma teraz 4 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej.