Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna natomiast warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie https://www.