W Śliwnikach w gminie Nowe Skalmierzyce powstaje centrum pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jest to projekt Fundacji Nowa Nadzieja mającej siedziby w Ostrowie, Kaliszu i Poznaniu.

Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" będzie grupą współdziałających podmiotów, mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
W skład Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" wchodzić będą: Ośrodek Wczesnej Interwencji, OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy, Dom grupowy - Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych. Fundacja "Nowa Nadzieja" posiada blisko hektarową działkę na budowę Ośrodka Rozwoju w Śliwnikach na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce, w odległości 11 km do Kalisza i 13 km od Ostrowa Wlkp.

Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" będzie grupą współdziałających podmiotów, mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Organem prowadzącym wszystkie wymienione niżej placówki jest Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nowa Nadzieja”. Cele poszczególnych placówek są szczegółowo sformułowane w odpowiednich Statutach. Działania Centrum Rozwoju koncentrują się wokół wielospecjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawny w dążeniu do maksymalnej sprawności oraz integracji społecznej.

W skład Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" wchodzić będą:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji.
 • OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 • Zakład Aktywności Zawodowej.
 • Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy.
 • Dom grupowy - Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Wczesnej Interwencji bezpłatnie zaoferuje rodzinom dzieci z zaburzeniami rozwoju: 

 • kompleksową diagnozę rozwoju dziecka
 • stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin
 • indywidualną terapię prowadzoną przez psychologów, fizjoterapeutów, logopedów i pedagogów
 • zajęcia w małych grupach, wszechstronnie stymulujące rozwój i uwzględniające indywidualne potrzeby każdego dziecka
 • poradnictwo wychowawcze
 • edukację i psychologiczne wsparcie rodziców
 • Klub rodzica - możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami, którzy mają podobne problemy;
 • W Ośrodku funkcjonować będą poradnia terapeutyczna, logopedyczna, fizjoterapeutyczna oraz psychologiczna. 4 – 6 oddzielnych pomieszczeń 10 – 15 m2 oraz strefa wspólna – poczekalnia z miejscem zabaw dla dzieci i dostępem do toalety dla dzieci i dorosłych. Pomieszczenia muszą spełniać warunki umożliwiające podpisanie kontraktu z NFZ (dostęp do bieżącej wody w każdym pomieszczeniu, udogodnienia komunikacyjne: podjazdy, odpowiednia szerokość drzwi, toalety dla niepełnosprawnych).

Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno Wychowawczy będzie placówką pełniącą zadania edukacyjne i wychowawcze na zasadach szkoły publicznej oraz placówki dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. W Ośrodku znajdować się będą następujące oddziały (klasy):

po 2 odziały realizujące program z zakresu szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: Pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III) Kształcenie zintergowane; Drugi etap edukacyjny: (klasy IV-VI)
2 oddziały realizujące program z zakresu gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Oddział realizujący program z zakresu trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W ramach tego oddziału uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych takich jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, religia/etyka, zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne (najczęściej realizowane w formie zajęć z rehabilitacji ruchowej)

 • 2 oddziały przedszkolne - pełniące funkcję opiekuńczą, wychowawczą ale również kształcącą.
 • 2 grupy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ( z orzeczeniami o potrzebie objęcia zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.
 • We wszystkich przypadkach (poza oddziałem przysposabiającym do pracy) oddziały są 4 osobowe. Konieczne są gabinety: logopedyczny (2 sale), terapeutyczny (2 sale), gabinet rehabilitacji ruchowej, sala do Integracji Sensorycznej (min. 30 - 35m2), gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektora i sekretariat, toalety oraz łazienka dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, dogodne ciągi komunikacyjne dla osób na wózkach inwalidzkich. Wskazane dogodne wyjścia z klas na teren zielony. Sala gimnastyczna wraz szatniami. Przy kompleksie boisko. Sala gimnastyczna i boisko będą we wspólnym użytkowaniu wszystkich podmiotów Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja.


Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mająca na celu rehabilitację zawodową i społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W Warsztatach przebywa 30 – 40 osób dorosłych pracujących w 8 pracowniach – pomieszczeniach dostosowanych do realizacji specyficznych zadań (np. pracownia stolarska, pracownia artystyczna, krawiecka itd.) Pracownia gospodarstwa domowego to musi być w pełni wyposażona kuchnia. Oprócz tego potrzebne jest miejsce, gdzie Uczestnicy mogą gromadzić się w pełnej grupie. Gabinet Kierownika oraz sekretariat oraz trzy gabinety terapeutyczne. Szatnia i toalety/łazienka. Wszystkie pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej to miejsca pracy dla 30 – 40 osób z orzeczeniami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Praca odbywa się w 3 – 4 sekcjach (np. szwalnia, stolarnia, papiernia, gastronomiczna lub inne w zależności od przyjętego profilu działalności), co najmniej 30 m2 i wysokość przemysłowa. Pracownicy muszą mieć zapewnione w ciągu dnia 60 min. rehabilitacji realizowanej w trzech blokach zadaniowych (rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa, praca socjalna) – co wymaga odrębnych gabinetów. Oprócz tego potrzebne jest typowe, jak w zakładzie pracy, zaplecze socjalne. Wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na pełnienie zadań jako podwykonawca dla innych firm, konieczny jest dogodny dojazd dla samochodów dostawczych (rampa).

Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy to zaplecze hotelowe np. na piętrze nad OWI i ORWEem na potrzeby organizacji turnusów. 4 pokoje 1 osobowe, 4 pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, 10 pokoi 4 – osobowych. Wszystkie pokoje z łazienkami (z kabinami prysznicowymi). Aneks kuchenny do użytku mieszkańców. Świetlica/biblioteka dla ok. 60 osób. Dla potrzeb Centrum oraz firm zewnętrznych warto by zaprojektować salę konferencyjną na 120 osób z dużym holem.

Grupowy Dom Rodzinny – Mieszkania Chronione dla Osób Niepełnosprawnych
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Dom rodzinny to kompleks 8 – 10 pokoi 1 – 2 osobowych, z dostępem do łazienek i toalet oraz wspólną kuchnią i jadalnią. Wyodrębniony musi być pokój z łazienką dla opiekuna osób przebywających w Grupowym Domu.

Budowa Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja” wymaga ogromnych nakładów finansowych, dlatego Fundacja prosi o wsparcie.
Jak można to zrobić?

1. Przekazując 1% podatku dochodowego KRS: 0000321541 wpisując do rozliczenia podatkowego cel:
Na budowę Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja ===> Jak zrobić bez pomyłki
2. Pobierając bezpłatny program do PITów lub rozliczając się on-line ===> Link do programu
Wpisując cel: Na budowę Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja
3. Przekazując darowiznę na specjalne konto na budowę Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja
Fundacja "Nowa Nadzieja", 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13
Alior Bank o/Kalisz: 81 2490 0005 0000 4600 4012 5637