Na dzisiejszej konferencji Urzędu Miejskiego przedstawiony plany budżetowe na 2021 rok, wśród istotnych dla sportowej społeczności tematów jest między innymi budowa bazy treningowej za Parowozownią.

Tereny za parowozownią to cztery działki o łącznej powierzchni niemal trzech hektarów, miasto przejęło te działki w marcu 2018 roku. 
19 marca plany zostały sfinalizowane – Miasto stało się właścicielem terenów za parowozownią. Koszt zakupu to 1,8 mln zł netto.

Obecnie trenują tam najmłodsi adepci piłki nożnej, obiekt wymaga jednak gruntownej modernizacji.

W przyszłorocznym budżecie uwzględniono dalszą modernizację Stadionu Miejskiego oraz budowę centrum treningowego w obiektach za parowozownią. 
Na zadanie to w budżecie przeznaczono blisko 4 miliony złotych.