Miasto Ostrów tnie koszty. Odbije się to między innymi na szkołach, przedszkolach, żłobkach i na ulicach.