Urząd gminy w Brzezinach wpadł na pomysł by w tamtejszej szkole podstawowej zamontować tablicę edukacyjną dotyczącą narkotyków i dopalaczy.

Do Szkoły Podstawowej w Brzezinach został przekazy starannie przygotowany model najbardziej rozpowszechnionych dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Wzornik zawiera zdjęcia oraz nazewnictwo substancji, które sprzedawane są w Polsce przez tzw. smartshopy. Gablotę zakupiono w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii. Model będzie wykorzystywany w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleniach dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy w swojej praktyce mogą się spotkać z tymi substancjami. 

Pomysłodawcy nie poinformowali czy dopalacze i narkotyki są autentyczne. 

Uczniowie żartują, że przy gablocie powinien być młoteczek i napis: " w razie potrzeby zbić szybkę" 

Co sądzicie o takich instalacjach w szkole?