Radny Jakub Paduch zgłosił interpelację dotyczącą przerostu stanowisk kierowniczych w ostrowskim urzędzie. Na 230 urzędników 59 jest kierownikami. Oznacza to, że co 4 urzędnik w ostrowskim urzędzie jest kierownikiem czyli 1 kierownik zarządza średnio 3 urzędnikami.

Oto pełna treść interpelacji złożonej przez Jakuba Paducha: 
Za stanowiskami kierowniczymi idą oczywiście wyższe zarobki. Wkrótce opublikujemy informację o tym jak zmieniły się pensje urzędników. 
Czas również pokaże, jakie kwoty przeznaczone zostaną na nagrody dla urzędników i ile kosztować będzie utrzymanie naszego urzędu.