Ścieżka rowerowa po jednej stronie, chodnik po drugiej oraz nowa poszerzona nawierzchnia jezdni - to obejmuje nowy projekt inwestycyjny na drodze w Topoli Małej w Gminie Ostrów.