4,3 mln zł. przeznaczy w tym roku gmina Przygodzice na dwie duże inwestycje drogowe w Przygodzicach dotowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Dzięki otrzymanym dwóm dotacjom z RFRD Gmina Przygodzice zmodernizuje ul. Kasztanową w Przygodzicach (na dł. 850 metrów), a także wybuduje dalszy ciąg ul. Inżynierskiej na terenach inwestycyjnych (na dł. 932 metrów).
Na tym terenie trwa proces sprzedaży wydzielonych już działek prowadzony przez jego właściciela — Powiat Ostrowski.
Gmina prowadzi rozmowy z Powiatem Ostrowskim nt. wspólnego montażu finansowego pod tą inwestycję.

Całkowita wartość przedsięwzięcia przy Inżynierskiej wraz z usunięciem kolizji budowanej drogi z siecią SN ma wynieść 2.550.000 zł z kwotą dofinansowania - 1.549.612,25 zł.

Dotacja do przebudowy ul. Kasztanowej wynosi z kolei 961.515,01 zł, a cała inwestycja - 1.750.000 zł. Wraz z tym traktem trzeba będzie jeszcze przebudować odcinek sieci wodociągowej.
Według wójta gminy Krzysztofa Rasiaka pieniądze z RFRD to mocny impuls prorozwojowy dla Przygodzic i czynnik, który pozwoli w pełni wykorzystać szanse i środki przeznaczone na inwestycje lokalne. "Cieszę się podwójnie" - powiedział nam wójt po ogłoszeniu wyników naboru.


Fundusz Dróg Samorządowych (obecny RFRD) został utworzony w 2019 r. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Dofinansowanie z RFRD dla zadań zależy od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny takiej jednostki, tym większa wartość wsparcia, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.
W gminie Przygodzice dofinansowanie obydwu zadań sięgnie 60 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.
Obydwie inwestycje są planowane do realizacji w tym roku.