Już 1 lipca mogą wejść w życie najwyższe stawki tzw. podatku od deszczu, czyli opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz utratę naturalnej retencji, czyli za zabetonowanie gruntów. W projekcie Prawa wodnego przewidziano, że wpływy z tego tytułu wyniosą w tym roku 190 mln zł, a w przyszłym prawie 305 mln zł. Docelowo opłaty za utratę naturalnej retencji wody do budżetu może wpłynąć rocznie ponad 430 mln zł.