W ostrowskim Parku Miejskim odbędzie się festyn z masą atrakcji. Wszystko w szczytnym celu. Organizatorem Festynu jest Stowarzyszenie charytatywne SMS dajemy nadzieję.