Zarząd Spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. wyraził aprobatę dla protestu Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” działających przy Spółce WODKAN S.A. przeciwko działaniom Państwowych Regionalnych Wód Polskich w Poznaniu, które masowo negatywnie rozpatrują wnioski przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych o zmianę taryf. Zamieszczamy pełna treść komunikatu spółki oraz stanowisko związków zawodowych.