Od miesiąca w siedzibie spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. mieszczącej się przy ul. Partyzanckiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim działa Biuro Obsługi Klienta. Zajmuje się ono kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem. W godzinach otwarcia kasy w Biurze Obsługi Klienta można dokonywać zapłat za świadczone przez Spółkę usługi bez dodatkowych opłat.

W Biurze Obsługi Klienta WODKAN SA można skorzytać z pomocy w załatawieniu formalności związanych z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji. Można tutajj zgłosić stan wodomierza oraz zgłosić reklamację dotyczacą otrzymanej faktury, rozliczenia za wodę i ścieki czy też zakłóceń w dostawach wody czy odbiorze śniecków.

Na miejscu można również złożyć dokumentację przedkładaną przez inwestora dotyczącą połączeń wodno-kanalizacyjnych, a pracownik od razu sprawdzi kompletność tej dokumentacji. Inwestor może również otrzymać tutaj warunki techniczne w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do sieci wodociągowo -kanalizacyjnej oraz złożyć do uzgodnienia dokumentację projektową inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych.

W BOK pracownicy udzielają również informacji i porad w zakresie działalności spółki oraz przyjmują wszelką korespondecję oraz skargi i wnioski.

Biuro Obsługi Klienta spółki WODKAN czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Kasa czynna jest do godz. 13.00.