Na terenie sąsiedniego Krotoszyna znaleziono martwego nietoperza zarażonego wścieklizną. Wydano ostrzeżenie dla ludności o zagrożeniu chorobą zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Wściekliznę u znalezionego nietoperza potwierdzono po badaniach przeprowadzonych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie, z którego wynika, że potencjalne ogniska wścieklizny i obszary zagrożone obejmują cały Krotoszyn oraz okolice miejscowości Osusz, Salnia, Durzyn, Biadki, Smoszew, Chachalnia, Perzyce, Konarzew.

Władze Krotoszyna wydały komunikat: 

Na podstawie Rozporządzenia Nr 1/R/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia ogniska wścieklizny, wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania, określono obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wścieklizny, który ilustruje załączona mapka. Na tym obszarze umieszczone będą tablice informacyjne, oraz obowiązują wprowadzone następujące zasady:

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę,
2) wprowadzania, wyprowadzania i przeprowadzania psów i kotów nie szczepionych przeciwko wściekliźnie z terenu i na teren obszaru zagrożonego.

W obszarach zagrożonym nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu,
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach na zamkniętych wybiegach,
3) poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie.

Powyższe zasady obowiązują mieszkańców oraz osoby przebywające na obszarze zagrożonym do odwołania.