Rozporządzenie Rady Ministrów obniża o 20% wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. zostaną obniżone o 20 proc.

„Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych” - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.
CIR poinformowało, że funkcje zarządzające w samorządach, tak samo jak w przypadku posłów i senatorów, oznacza służbę na rzecz społeczeństwa. Dlatego podlega społecznej ocenie i musi spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.
Rozporządzanie przewiduje obniżenie, średnio o 20 proc, minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla osób, które pełnią funkcje zarządzające w samorządach lub związkach samorządów, a które są zatrudnione dlatego, bo wygrały wybory albo zostały powołane na daną funkcję.
„W rozporządzeniu wprowadzono również rozwiązania dotyczące m.in.: doprecyzowania przepisów odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej; przeredagowania i uporządkowania tabel stanowisk” – wskazuje CIR.
Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2018 r., a obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywało od 1 lipca 2018 r.