Aż 1828 sztuk kuropatwy zwyczajnej (łac. Perdix perdix) wsiedlono na terenie Powiatu Pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie sprowadziło ptaki hodowlane z Województwa Świętokrzyskiego. Transport przyjechał do Pleszewa 22 września br. z Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Łopusznie, powiat kielecki. Wcześnie rano ptaki zostały odebrane przez 9 Kół Łowieckich i rozwiezione do wyznaczonych siedlisk na łąkach i polach.

Są to kuropatwy młode, 3-miesięczne, w dobrej kondycji, zaszczepione, dobrze upierzone i lotne. Dostarczona partia miała równomierny udział samców i samic.

Akcja miała na celu zwiększenie liczebności kuropatw w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Pleszewskim”. Program ten zakłada także regularny odstrzał drapieżników; lisów i jenotów.

Koszt zakupu kuropatw wyniósł 49.000 zł. Finansowanie: 70% - WFOŚiGW w Poznaniu, 30% - Starostwo Powiatowe i Koła Łowieckie, dzierżawiące obwody łowieckie w naszym powiecie.

Całą akcją kierowali Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i naczelnik powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska Piotr Fabisz.

Rozdział stada na poszczególne koła łowieckie:

KŁ nr 33 „Wrzos” z Brudzewa - 89 szt.
KŁ nr 7 „Przylesie” z Poznania - 106 szt.
KŁ nr 46 „Hubertus” z Pleszewa - 124 szt.
KŁ nr 24 „Szarak” z Kotlina - 178 szt.
KŁ nr 23 „Dasz Bór” z Pleszewa - 178 szt.
KŁ nr 22 „Bażant” z Dobrzycy - 266 szt.
KŁ nr 19 „Żubr” z Gołuchowa - 266 szt.
KŁ nr 47 „Oręż” z Pleszewa - 266 szt.
KŁ nr 21 „Drop” z Gostynia - 355 szt.

RAZEM - 1828 sztuk