Sołectwo Wysocko Wielkie z Gminy Ostrów Wielkopolski znalazło się na liście beneficjentów 10. edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Kosztem 30 tys. zł na terenie kompleksu sportowego w tej wsi powstanie zadaszona wiata do celów rekreacyjnych i integracyjnych. Konkurs to część większego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, który będzie kontynuowany również w kolejnych latach.

Pięć samorządów Powiatu Ostrowskiego podpisało 29 lipca w Wysocku Wielkim umowy i odebrało symboliczne czeki na dofinansowania swoich projektów w ramach 10. edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  W tym roku, z terenu Powiatu Ostrowskiego dotacje trafiły do sołectw gmin: Ostrów Wielkopolski, Sośnie, Przygodzice, Odolanów i Sieroszewice.  

W Gminie Ostrów Wielkopolski dofinansowanie otrzymał projekt dla sołectwa Wysocko Wielkie, gdzie kosztem 30 tys. zł, na terenie kompleksu sportowego, powstanie zadaszona wiata do celów rekreacyjnych i integracyjnych. W imieniu gminy, umowę podpisali: zastępca wójta Antoni Hadryś i skarbnik Maria Olejniczak. 

 16 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, X już edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest niezmiennie wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, beneficjentami konkursu są gminy.

W ramach konkursu dofinansowanie mogły otrzymać projekty w zakresie: zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości oraz zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Gmina miała prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwach. Każde sołectwo mogło złożyć tylko jeden wniosek. Dofinansowanie projektu mogło wynosić od 10 do 30 tys. zł. Termin realizacji projektów wyznaczono na 16 listopada 2020 r.

 Dotacje były częścią 10. jubileuszowej edycji programu „Pięknieje wielkopolska wieś”, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 280 zgłoszeń z poszczególnych sołectw, z których dofinansowania przyznano 124. z nich.

– 10 lat programu Odnowy Wielkopolskiej Wsi, a w ramach tego programu trzy konkursy, w tym ten najpopularniejszy Pięknieje Wielkopolska Wieś. To ponad 2 000 projektów które udało się zrealizować w tym czasie, za kwotę ponad 30 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Jesteśmy jednym z nielicznych regionów w Polsce realizującym ten program, a na pewno jesteśmy jedynym regionem, który ma ten program tak rozwinięty – mówił podczas uroczystości podpisania umów marszałek Krzysztof Grabowski.

  To była również ostatnia edycja programu w obecnej formule, ale marszałek Grabowski zapowiada, że będzie on kontynuowany. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął już uchwałę, że program będzie kontynuowany do roku 2030. Dodatkowo, mogą w nim uczestniczyć miasteczka do 5 tysięcy mieszkańców.