Docelowo S11 ma przebiegać przez 5 województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie i śląskie. Cała trasa ma mieć 550 km długości i być gotowa w latach 2028-29 r. Na najbliższe lata zaplanowano budowę obwodnicy Pleszewa. ustalono także jej przebieg.