Resort finansów przekazał dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r.

Według raportu- Odolanów to najbardziej zadłużona gmina w powiecie ostrowskim w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina miejska Ostrów Wielkopolski ma najwyższy dług całkowity w naszym powiecie- związane jest to oczywiście z ilością mieszkańców. Suma zadłużenia gmin w skali całego kraju to ponad 54 mld, daje nam to średnio 882 zł na mieszkańca. W naszym powiecie 4 gminy są ponad tą średnią, a kolejne 4 poniżej. 

Na 2487 gmin w Polsce tylko 96 jednostek może się pochwalić brakiem zadłużenia, w tym elitarnym gronie znalazła się gmina Sośnie.

W rankingu najbardziej zadłużonych gmin w przeliczeniu na mieszkańca przodują Ostrowice w woj. zachodniopomorskim, których zadłużenie w przeliczeniu na mieszkańca to 18 644 zł. Jego wartość nominalna to nieco ponad 47 mln zł. Drugą gminą w tym rankingu jest nadmorski Rewal z zadłużeniem 14 924 zł na mieszkańca (czyli 57,7 mln zł łącznie), trzecia zaś Byczyna z województwa opolskiego, której dług to 12 060 zł na mieszkańca, czyli ponad 114 mln zł. Na miejscu czwartym znajduje się wypoczynkowy nadmorski Dziwnów, który zaciągnął zobowiązania na kwotę 21,3 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje 5 321 zł. Zaraz za nim, na piątej pozycji znajdziemy Wałbrzych z zadłużeniem 541,5 mln zł i w przeliczeniu na mieszkańca 5 015 zł.