Prezydent 6 maja podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono dzięki temu nowe zasady bardziej surowego i skutecznego ścigania i karania kierowców, którzy uporczywie łamią przepisy o ruchu drogowym.