Ostrów Wielkopolski pozyskał 100 000 zł na utworzenie tzw. miejskiego korytarza ekologicznego w ciągu ulicy Głogowskiej. Przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na pielęgnacji istniejących w tym miejscu drzew, przygotowaniu gruntu i nowych nasadzeniach drzew, krzewów i bylin.

Całość tego zadania kosztować będzie ponad 270 000 zł. Dzięki tej kwocie ulica Głogowska zyska zupełnie nowe – zielone oblicze.

Widzimy, jak bardzo zyskują ostrowskie ulice, gdy pojawiają się na nich nowe drzewa. Tak jest choćby na naszym pięknym deptaku. To nie tylko efekt wizualny, ale także ekologiczny. W ciągu ulicy Głogowskiej nasadzonych zostanie 14 nowych drzew - dużych drzew o wysokości od 5 do 7 metrów i szerokości korony od 2 do 3 metrów. To również ponad 1500 metrów kwadratowych z nasadzeniami bylin i krzewów, również zadarniających - znakomicie nadających się do zacienionych miejsc. By wszystkie rośliny dobrze się tu przyjęły wymienimy grunt na bardzo urodzajny, wykonamy też podziemny system stabilizacji drzew. To będzie prawdziwa zielona rewolucja – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Stosowanie takich rozwiązań w miastach, czyli tworzenie miejskich korytarzy ekologicznych, zmniejsza zanieczyszczenia powietrza i ogranicza emisję szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery. Przyczynia się też do osłabienia zjawiska, tzw. miejskiej wyspy ciepła – temperatura powietrza w obrębie terenów zieleni jest niższa nawet o 3,5 stopnia.

Na to zadanie Ostrów Wielkopolski pozyskał 100 000 złotych bezzwrotnego dofinansowania z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach projektu pn. ,,Rozwój obszarów zieleni w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski jako element systemu miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miasta, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu”. Całkowita wartość projektu  wynosi ponad 272 000 zł.

W naborze złożono łącznie 49 wniosków na kwotę ogółem 2 408 802 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny do otrzymania dotacji zakwalifikowało się jedynie 12 wniosków25, z powodu braku środków finansowych, umieszczono na liście  rezerwowej. Warto wspomnieć, że jedynie dwa dofinansowane wnioski otrzymały wyższą punktację od ostrowskiego.