Ma być mniej stresu dla egzaminowanego, a dla egzaminatora więcej czasu na rzetelne sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę. Ministerstwo infrastruktury wprowadziło kilka zmian w systemie egzaminowania na prawo jazdy. Sprawdźcie, co się zmieni.

Nie więcej niż 9 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy -  to zmiany, które wprowadziła nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca, ale na wprowadzenie zmian dotyczących pracy egzaminatora WORD-y mają czas do 1 stycznia 2020 roku.

Limit 9 egzaminów dziennie na jednego egzaminatora

Nowelizacja przepisów przewiduje, że egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 9 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kat. B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny w ciągu 50 minut. - Zmiana była podyktowana koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby przeprowadzanych egzaminów w ciągu dnia, stawianych egzaminatorom przez ich pracodawców. Egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jak nowy wymóg przełoży się na pracę kaliskiego WORD-u? Jak mówi nam jego dyrektor, Stanisław Piotrowski, obecnie na dzień planowano nie więcej niż 10 egzaminów na kategorię B. Zmniejszenie zatem tej liczby o jeden egzamin, nie spowoduje większych zmian.

Egzamin o wyznaczonej godzinie

Egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy będzie się rozpoczynał dokładnie o godzinie wskazanej przez WORD. - Zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu – podaje ministerstwo. Dopuszczalne będzie 15 minut spóźnienia.

Do tej pory grupa egzaminowanych była zapisywana na jedną godzinę i losowano kolejność zdających. Jedna osoba czekała zatem na egzamin kilka minut, inna kilkadziesiąt i więcej.

- Ktoś popełni błąd i nie zda już na placu, to wówczas wywoływana jest kolejna osoba. A w tej chwili będzie tak: jeżeli egzaminator ma zapisaną panią na godzinę 8:00, pani na placu nie zda, to on czeka. Nic nie robi, czeka do 9:00 na kolejną osobę, bo ja mu mogę dać 9 egzaminów w dniu – mówi Stanisław Piotrowski, dyrektor WORD w Kaliszu.

Egzamin na kategorię AM możliwy na czterokołowcu

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), będą mogły korzystać z czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Egzaminator przerwie egzamin, jeśli kandydat na kierowcę nie upewni się przed wjazdem na przejazd kolejowy, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Taki błąd będzie skutkował negatywnym wynikiem egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Niepotrzebne pieczątki

Zmiany w rozporządzeniach dostosowują dotychczasowe przepisy do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Po ich wprowadzeniu egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie będą musieli stosować na dokumentach pieczęci, wystarczy podpis (imię i nazwisko) oraz numer uprawnień.

Źródło: faktykaliskie.pl