Grzegorz Markocki będzie gwiazdą wieczoru podczas II Festynu Rodzinnego, który 6 sierpnia odbędzie się w Parku Miejskim i Amfiteatrze. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Charytatywne SMS „Dajemy Nadzieję”. Partnerem medialnym imprezy jest portal Infostrow.