Dotąd trwająca modernizacja Ronda Bankowego nie utrudniała specjalnie ruchu drogowego. W środę zwężono tam jeden pas drogi od ulicy Wrocławskiej. To z pewnością zwiększy korki i utrudni przejazd przez jedno z kluczowych rond w mieście. Na czas remontu trzeba się jednak liczyć z takimi uciążliwościami.