Nikt nie ma wątpliwości, że rodzice mają wpływ na swoje dzieci, ale najnowsze badania naukowe wskazują, że jest on znacznie większy niż przypuszczano dotychczas. Wszystko rozpoczyna się na długo przed zapłodnieniem. Naukowcy potwierdzili, że w miesiącach bezpośrednio poprzedzających poczęcie, rodzice już oddziałują na swoje przyszłe dziecko jak genetyczni inżynierowie.

Miłość rodziców do dziecka
W ostatecznych stadiach dojrzewania jaja i nasienia proces nazywany imprintingiem genomu reguluje aktywność określonych grup genów, które mogą skutkować mądrzejszym, zdrowszym i szczęśliwszym dzieckiem. Badania sugerują, że wydarzenia w życiu rodziców podczas procesu imprintingu genomu mają ogromny wpływ na umysł i ciało ich dziecka. Duże znaczenie ma to, czy dziecko zostanie poczęte w miłości, pośpiechu, nienawiści, a także to czy matka pragnie zajść w ciążę. Lepszy wpływ na przyszłe dziecko ma fakt, że rodzice mieszkają w spokojnym, stabilnym środowisku, wolnym od uzależnień oraz jeśli wspierani są przez rodzinę i przyjaciół. W kolejnym okresie, kiedy dziecko zostało już poczęte, nastawienie rodziców jest niezwykle ważne dla rozwoju zarodka, co dokumentuje imponująca ilość literatury badawczej. Badania wskazują, że śpiące czy przebudzone dziecko w łonie matki jest nieustannie podłączone do każdej czynności, myśli i uczucia matki. Od momentu poczęcia doświadczenia w życiu płodowym kształtują mózg i kładą podwaliny pod osobowość i temperament emocjonalny. (Hartowanie dzieci)

Kto ważniejszy matka czy ojciec?
Należy podkreślić, że zarówno matki jak i ojcowie razem są odpowiedzialni za warunki związane z zapłodnieniem i przebieg ciąży, mimo, że to matka nosi dziecko w swoim łonie. To, co czyni ojciec, ma głęboki wpływ na matkę, co z kolei oddziałuje na rozwijające się dziecko. Na przykład, jeśli ojciec ją opuszcza i matka zaczyna wątpić w swoją zdolność przetrwania, jego odejście bardzo mocno zmienia interakcję pomiędzy matką i nienarodzonym dzieckiem. Również czynniki społeczne, takie jak brak pracy, mieszkania, opieki zdrowotnej, wojna i różnego rodzaju zagrożenia wpływają na rodziców i w rezultacie na rozwijające się dziecko. Rozwijające się w łonie dziecko otrzymuje od matki dużo więcej niż tylko składniki odżywcze. Zarodek przyswaja nadmiar glukozy, jeśli matka jest cukrzykiem, nadmiar kortyzolu i innych hormonów, jeśli matka jest chronicznie zestresowana. Hormony stresu przygotowują ciało do zaangażowania się w obronę, również dotyczy to ciałka małego dziecka w łonie matki. (Pokarmy poprawiające jakość snu)

Zdrowie dziecka
Hormony matki chronicznie doświadczającej stresu, po przejściu przez łożysko znacząco zmieniają dystrybucję krwi w zarodku i zmieniają charakter fizjologii jej rozwijającego się dziecka. Przypuszcza się, że częsta ekspozycja płodu na działanie kortyzolu przyczynia się do występowania nadciśnienia. Nadmiar kortyzolu wchłaniany od zestresowanej matki modyfikuje formowanie się nefronów zarodka. Gorsze od optymalnych warunki w łonie matki prowadzą do niskiej wagi porodowej dziecka. Naukowcy powiązali to również z przyszłą wyższą podatnością na niektóre choroby takie jak cukrzyca, choroby serca i otyłość. (Warzywa poprawiające odporność)

Inteligencja dziecka
Środowisko prenatalne ma również wpływ na iloraz inteligencji. Profesor psychiatrii Bernie Devlin w Szkole Medycznej na Uniwersytecie w Pittsburgu, po serii wnikliwych badań doszedł do wniosku, że geny uwzględniając synergiczne efekty zmieszania genów ojca i matki, odpowiadają tylko za 34% czynników determinujących IQ. Devlin odkrył, że warunki środowiskowe w czasie rozwoju prenatalnego aż w 51% kontrolują potencjalną inteligencję dziecka. Picie alkoholu, palenie tytoniu, kontakt z metalami ciężkimi takimi jak np. ołów obniżają IQ dziecka. Przyszli rodzice powinni mieć pełną świadomość tego, że inteligencja ich przyszłego dziecka może się zmienić przez samo podejście do ciąży. Te zmiany nie są przypadkowe i wiążą się bezpośrednio ze zmienionym przepływem krwi w zestresowanym mózgu i w poszczególnych jego częściach. Współczesne badania i nowoczesna technologia pozwalająca obserwować i badać dziecko w łonie matki, pozwalają uporać się z mitem, że nienarodzone dziecko nie jest wystarczająco złożonym organizmem, by reagować na coś więcej niż składniki odżywcze. (Pokarmy poprawiające pracę mózgu)

TrenujZdrowie Jacek Baura
www.trenujzdrowie.pl