Limfocyty T odpowiadają za odporność organizmu, biorąc udział w odpowiedzi komórkowej na pojawienie się antygenu. Sprawnie działający układ immunologiczny stanowi pierwszą linię obrony w momencie pojawienia się zagrożenia chorobotwórczego. Jaką rolę w układzie odpornościowym pełnią limfocyty T?

Limfocyty T – powstawanie i podział

 Limfocyty należą do leukocytów, inaczej białych krwinek, które jako grupa morfotyczna krwi są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg reakcji immunologicznych po rozpoznaniu patogenu, którym może być np. wirus lub bakteria.  

Limfocyty T powstają w szpiku kostnym, a dojrzewają i nabywają zdolność do odpowiedzi immunologicznej w grasicy (ang. Thymus stąd limfocyty T). Dojrzałe limfocyty T zlokalizowane są głównie w śledzionie i w narządach limfatycznych. Aktywowane przez antygeny, namnażają się i stanowią o odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Limfocyty T posiadają swoiste receptory (TCR) dla antygenu, co decyduje o specyficzności rozpoznania. Ich obecność ma zasadniczy wpływ na szybkość odpowiedzi immunologicznej. Związana z receptorem cząsteczka CD przekazuje odpowiedni sygnał do komórki i jest głównym markerem limfocytów T.

Podział limfocytów T opiera się nie tylko o swoiste receptory powierzchniowe, ale przede wszystkim o wydzielane przez nie substancje i pełnione funkcje. 

Na tej podstawie wyodrębnia się wśród limfocytów T:

 • komórki pomocnicze (Th) – wspomagają odpowiedź odpornościową humoralną i komórkową poprzez wydzielanie cytokin. Stymulują działanie limfocytów B i makrofagów.
 • komórki cytotoksyczne (Tc) – pełnią funkcję cytotoksyczną biorąc udział w niszczeniu komórek zakażonych drobnoustrojami oraz zabijają komórki nowotworowe.
 • komórki regulatorowe (Treg) – regulują odpowiedź odpornościową poprzez hamowanie nadmiernej reakcji przeciwzapalnej. Chronią organizm przed autoagresją, podnosząc poziom tolerancji na antygeny pochodzące z zewnątrz, m.in. zabezpieczają odrzucenie płodu przez organizm matki.
 • komórki pamięci (Tm).

Rola limfocytów T

Układ odpornościowy ma za zadanie utrzymanie równowagi organizmu. Chroni tkanki zarówno przed patogenami pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, które mogą powodować zagrożenie dla ustroju.  

Limfocyty T grasiczozależne odpowiedzialne są za odpowiedź odpornościową komórkową, niszcząc komórki obce. Należy podkreślić, że to limfocyty T stymulują limfocyty B do produkcji przeciwciał klasy IgE, IgG, IgM, IgA oraz IgD, które odgrywają rolę w hamowaniu reakcji alergicznych natychmiastowych i opóźnionych.  

Rola limfocytów T w reakcji obronnej organizmu: 

 • Limfocyty T biorą udział w odpowiedzi przeciwko patogenom wewnątrzkomórkowym (Th1, NKT).
 • Limfocyty T uczestniczą w reakcji immunologicznej przeciwko patogenom zewnątrzkomórkowym i pasożytom (Th2, Th9, Tc, NKT)
 • Limfocyty T hamują występowanie reakcji alergicznych (Th2, Th9, Th17)
 • Limfocyty T tworzą odporność na patogenne działanie wirusów, grzybów i bakterii (Th17, Tc, NKT)
 • Limfocyty T przeciwdziałają występowaniu chorób autoimmunologicznych (Th17, NKT)
 • Limfocyty T wykazują działanie hamujące na powstawanie stanów zapalnych (Th17; NKT)
 • Limfocyty T stanowią o odporności przeciwnowotworowej (Th17, NKT)
 • Limfocyty T wytwarzają odporność na występowanie chorób skóry (Th22).
 • Limfocyty T umożliwiają szybką apoptozę, czyli naturalną śmierć komórki. 

Limfocyty T stanowią o odporności organizmu na pojawienie się antygenu. Wytwarzanie przeciwciał odbywa się poprzez aktywację limfocytów B. Odporność organizmu jest zależna od prawidłowego rozpoznania patogenu i właściwego przepływu sygnałów między komórkami. Wszelkiego rodzaju zaburzenia powodują powstawanie reakcji obronnej, która powinna być skierowana na niszczenie komórek, potencjalnie powodujących zagrożenie. 

Obecnie badania immunologiczne ukierunkowane są na mechanizmy rozpoznawania i eliminacji patogenów w celu opracowania skutecznych terapii. Szczególną uwagę warto zwrócić na preparaty immunomodulujące zawierające aloes drzewiasty, pelargonię afrykańską oraz jeżówkę purpurową ze względu na właściwości stymulujące odpowiedź odpornościową organizmu.

Bioaronsystem.pl