Bezstronny

Oceniono 0 raz(y) 0

Straszne dno ten artykuł, prima aprilis czy praktykanci w redakcji?