Dzięki funduszom unijnym szpital w Wolicy wzbogaci się o nowoczesny sprzęt. Placówka otrzyma między innymi radiologiczną stację diagnostyczną. Wartość wszystkich urządzeń to 2,6 mln zł.

Dla Oddziału Diagnostyczno-Leczniczego i Zakładu Rentgenodiagnostyki szpitala chorób płuc i gruźlicy w Wolicy koło Kalisza zostaną zakupione m.in. wideobronchoskop, wózek i ssak endoskopowy, myjnia ultradźwiękowa i endoskopowa oraz aparat cyfrowy RTG z detektorem, radiologiczna lekarska stacja diagnostyczna, stacje przeglądowe obrazów RTG.

W placówce pojawi się również ponad 100 nowych łóżek szpitalnych, także wielopozycyjne.

Wartość inwestycji to ponad 2,6 mln zł, a dofinansowanie z WRPO 2014+ wynosi aż 85 proc.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba pacjentów szpitala w Wolicy podwoiła się. Dekadę temu lecznica rocznie przyjmowała ok. 2 tys. chorych. W 2016 roku w Wolicy przebywało ponad 4,5 tysiąca pacjentów. Najwięcej, bo aż 1200 osób z powodu nowotworu układu oddechowego. Drugą grupą, która najczęściej przechodzi tutaj leczenie to pacjenci z POChP, czyli cierpiący na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.