Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolska Izba Lekarska ogłosiły kolejną edycję konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem” im. dr Kazimierza Hołogi. - Poszukujemy Judymów. Warto wyróżniać lekarzy, którzy poza tym, że są świetnymi fachowcami, z pasją oddają się także działalności prospołecznej i charytatywnej – mówi Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Kandydatów do konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem” można zgłaszać do 12 września br. - Konkursowi patronuje człowiek niezwykły – dr Hołoga, diagnosta o niebywałej intuicji i świetny chirurg. Mimo, że przeżył zaledwie 45 lat, wykorzystał ten czas z myślą o drugim człowieku, oddając swój czas i serce potrzebującym. Trwa właśnie proces beatyfikacyjny doktora Hołogi – mówi Artur de Rosier, współorganizator konkursu.

„Wielkopolski Lekarz z Sercem” to wspólny projekt samorządu i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z tego województwa. Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski lekarz z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku wcielał w życie ideały lekarzy, bez reszty oddany pacjentom.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl z zakładki Start >> Urząd >> Departamenty >>Departament Zdrowia >>Dokumenty do pobrania lub ze strony www.wil.org.pl na Stronie Głównej – rubryka Sprawy – zakładka Wielkopolski Lekarz z Sercem. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.