Pandemia koronawirusa oprócz oczywistych skutków zdrowotnych oraz gospodarczych przyniosła coś jeszcze. Tym czymś jest przewartościowanie podejścia wielu osób ze świata zachodniego do swojego dotychczasowego życia, a w szczególności pracy. W USA mamy do czynienie z tak zwaną „wielką rezygnacją”, czyli masowym rezygnowaniem milionów pracowników z dotychczasowej pracy. Już przed pandemią wirusa mówiło się o innej pandemii, a mianowicie „pandemii bezsensu” dotykającą sporej części społeczeństw rozwiniętego świata. Wiele osób zaczęło zdawać sobie sprawę z bezsensowności wykonywanej przez nich pracy i jej zerowej wartości dla społeczeństwa.

Co jeśli sam znalazłeś się w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być przekwalifikowanie w kierunku, który da nam ów sens. Jednym z zawodów, które z pewnością niosą ze sobą głęboki sens i są bardzo potrzebne, jest opiekunka osoby starszej. Osoba taka zajmuje się całodobową opieką nad osobami starszymi, które straciły zdolność do samodzielnego życia. Tego typu praca jest szczególnie popularna w społeczeństwach, gdzie udział osób w wieku 80+ jest duży, czyli Japonii, Włoszech czy Niemczech. To właśnie ten ostatni kraj jest szczególnie interesujący z polskiej perspektywy. Już dziś u naszego zachodniego sąsiada pracują dziesiątki tysięcy polskich opiekunek seniora, a jest zgłaszane zapotrzebowanie na kolejne tysiące. O tym z jakimi wyzwaniami związana jest praca opiekuna osoby starszej przeczytasz na blogu: https://porady.senioport.pl/

Osoby chcące podjąć ten zawód muszą liczyć się z koniecznością spełnienia kilku warunków wstępnych. Po pierwsze, znajomość języka danego kraju, tak aby komunikacja pomiędzy opiekunem, a podopiecznym i jego rodziną przebiegała bez przeszkód. Po drugie, konieczne jest zebranie doświadczenia w opiece nad osobami starszymi, co jest możliwe także podczas opieki nad członkami naszej rodziny, czy znajomymi. Gdy już spełniamy ww. wymogi można rozejrzeć się za ofertami pracy w opiece, co można zrobić m.in. na stronie: Praca opiekunka Niemcy. Liczba ofert pracy w opiece jest naprawdę duża i różnorodna. Najlepsze z nich oferują wynagrodzenie w okolicach 1700 euro netto za miesiąc. Do tego trzeba dodać, że opiekunka nie płaci ani za lokum, ani wyżywienie podczas pracy na tzw. szteli. Koszty te ponosi jej podopieczny lub jego rodzina.