W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, prawie na całym świecie, odnotowuje się wyraźnie zwiększenie zachorowalności na choroby nowotworowe. Naukowcy biją na alarm i przewidują, że będzie jeszcze gorzej, bo w najbliższym czasie czeka nas nowotworowe „tsunami”.

Czym jest nowotwór?
Nowotwór to przewlekła choroba spowodowana zaburzeniami funkcji komórek. Proces jej powstawania trwa wiele lat i zaczyna się znacznie wcześniej niż objaw ujawniający się w postaci guza nowotworowego. Choroba ta jest ściśle związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Naukowcy dowiedli, że u każdego człowieka pojawiają się komórki nowotworowe, a nawet malutkie guzki, ale nie każdy choruje na nowotwór. Niektórzy ludzie przez większość swojego życia mają takie guzki i nie zagrażają one ich zdrowiu. Jeżeli układ immunologiczny działa sprawnie, to jest w stanie niwelować pojawiające się zagrożenia lub trzymać w ryzach wszystko, co może zagrażać organizmowi.

Zatrucie środowiska
Zatrucie środowiska jest jedną z głównych przyczyn obecnej epidemii nowotworów. Substancje rakotwórcze dostają się do naszych organizmów wszystkimi możliwymi drogami. Wdychamy je, połykamy, wchłaniamy przez skórę, a nawet ssiemy z mlekiem matki. Miejsc na Ziemi, w których nie bylibyśmy narażeni na działanie szkodliwych substancji jest coraz mniej. Zarówno z wodą jak i z powietrzem, przemieszczają się one z jednego zakątka globu na drugi. Na przykład instytucje badawcze oficjalnie podają, że wraz ze spożywanymi rybami my również, wprowadzamy do naszych organizmów pierwiastki promieniotwórcze, które wydostały się do środowiska po katastrofie elektrowni Fukushima w Japonii. Gleba jest zatruta i wyjałowiona, na głowy padają nam kwaśne deszcze a zanieczyszczenia w chmurach blokują dotarcie promieni słonecznych do Ziemi. Trzeba powiedzieć otwarcie, że nasza Ziemia już nie radzi sobie z ogromem zanieczyszczeń, którymi ją skaziliśmy. Może już ma nas dość?

Nieprawidłowa dieta
Wraz z dostarczanymi pokarmami wprowadzamy do naszych organizmów ogromne ilości różnych substancji, które zakłócają pracę organizmu, a w szczególności układu immunologicznego. Substancje te dostają się do żywności podczas uprawy, hodowli, przetwarzania, przechowywania, a niektóre z nich wprowadzamy sami w czasie obróbki kulinarnej. W żywności można znaleźć np. różne pozostałości środków ochrony roślin, metale ciężkie, hormony, antybiotyki, toksyny, bakterie, wirusy, grzyby, różne alergeny i wiele innych. Ogromny problem stanowią również coraz częstsze nietolerancje pokarmowe. Powodują one dodatkowe stany zapalne i obciążają układ immunologiczny, tym samym otwierają „drzwi” procesom nowotworowym. Czynnikami prozapalnymi są sacharoza, czyli cukier w cukierniczkach i syrop glukozowo-fruktozowy, które dodaje się prawie do wszystkiego. Coraz częściej obserwuje się również nietolerancje na kazeinę i gluten. Kazeina to białko występujące w mleku i jego przetworach, natomiast glutenem nazywa się białka znajdujące się we wszystkich nasionach traw, którymi są przecież nasze ukochane zboża i mąka z nich uzyskiwana.

Zakłócenia flory bakteryjnej jelit
Bakterie, które zamieszkują nasz organizm stanowią złożony ekosystem. Okazuje się, że bez tego ekosystemu nie może prawidłowo funkcjonować nasz układ odpornościowy. Bakterie jelitowe to nie tylko nasi strażnicy, ale również pomocnicy w produkcji i wchłanianiu niektórych witamin i mikroelementów. Coraz częściej naukowcy dopatrują się przyczyn wielu chorób w tzw. nieszczelności jelit, a ta jest spowodowana niewłaściwą florą bakteryjną w nich bytującą. Niszczenie jednych bakterii, określonych składowych tego ekosystemu, powoduje rozmnażanie się innych, niekoniecznie dobrze na nas oddziałujących. Florę bakteryjną jelit zakłócają antybiotyki, konserwanty, niektóre zioła, a nawet stres.

Stres
Zdajemy sobie sprawę, że emocje odbijają się na naszym zdrowiu. Coraz liczniejsze badania wskazują, że mogą mieć one znaczenie kluczowe. To nasz umysł ocenia, co jest dla nas dobre a co złe. Destrukcyjnie na nasz układ odpornościowy działa zarówno długotrwały stres jak i jednorazowy, ale o silnym natężeniu. Jego poziom jest ściśle uzależniony od odporności psychicznej danego człowieka. To, co dla jednego jest prostą do załatwienia sprawą, dla kogoś innego może być przeszkodą nie do pokonania. Dlatego trudno jednoznacznie określić, jaki poziom stresu może być przyczyną choroby.

Genetyka
Obecnie określa się, że genetyka odpowiada tylko w 30% za to czy ktoś zachoruje na raka, czy też nie. Coraz bardziej do głosu dochodzi epigenetyka, czyli wpływ tego, co robimy i tego gdzie żyjemy na to czy określone geny zostaną włączone, czy też nie. Można powiedzieć, że genetyka wskazuje tylko na tendencje do pewnych schorzeń, ale nie jest wyrokiem, że te schorzenia wystąpią. Zatem, wydaje się niczym nie uzasadnione „zapobiegawcze” usuwanie zdrowego organu, czy części ciała, tylko dlatego, że w rodzinie wystąpił określony rodzaj nowotworu.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Coraz częściej naukowcy zwracają uwagę, że zbyt długa i częsta ekspozycja na tego typu fale powoduje szereg zmian w naszych organizmach. Są to często zmiany niedostrzegalne gołym okiem, bo odbywają się na poziomie komórkowym. Mogą one inicjować procesy, które przekształcają się następnie w procesy nowotworzenia. Niebezpieczne są nie tylko maszty z antenami telefonii komórkowej, ale również wszelkiego rodzaju urządzenia podręczne wykorzystujące tego typu fale elektromagnetyczne. Dla przykładu telefony komórkowe oskarża się o wywoływania raka mózgu. W dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni takimi urządzeniami jak routery, smartmetery, sieci wifi, telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe itp.

Rośliny zmodyfikowane genetycznie (GMO)
Są to rośliny, które na skutek różnego rodzaju działań inżynierii genetycznej mają zmienione niektóre białka. Zmiany te zazwyczaj dotyczą cech użytkowych tych roślin, czyli np. plenności, odporności na herbicydy, odporności na susze itp. i nie mają nic wspólnego z podniesieniem walorów zdrowotnych tych roślin. Nigdy nie wiadomo jak nasz organizm zareaguje na nowe białka, ale niektóre badania pokazują, że mogą one działać np. alergizująco czyli mogą inicjować procesy zapalne. Długotrwałe stany zapalne w naszym organizmie kończą się nowotworami i to już udowodniono. Do roślin najbardziej zmodyfikowanych należą: soja, pszenica, kukurydza, rzepak.

Niektóre badania i terapie medyczne
Okazuje się, że niektóre badania, które określa się mianem profilaktycznych, niosą ze sobą duże ryzyko wywołania zmian nowotworowych. Jednym z takich badań jest mammografia, którą przecież zaleca się paniom w różnym wieku. Dawka promieniowania przyjęta podczas takiego badania, wielokrotnie przewyższa dawkę, którą otrzymuje się podczas prześwietleń płuc. Promieniowanie to jest kierunkowane, prosto w pierś, która dodatkowo jest silnie zgniatana podczas badania. Rakotwórcza jest również chemioterapia, co potwierdziło w ostatnim czasie kilka uniwersytetów w USA i uważa się, że karmi ona raka. Dzieje się tak dlatego, że zdrowe, ale uszkodzone chemioterapią komórki wytwarzają pewien rodzaj białek, które to są pożywieniem dla komórek nowotworowych. O działanie nowotworowe podejrzewa się również niektóre szczepionki. Wraz z nimi wprowadzane są do organizmu różne szkodliwe substancje, których używa się jako konserwanty materiału biologicznego. Czynnik, który ma wywołać reakcję odporności to przecież obce białko, więc nigdy nie wiemy na pewno jak potraktuje je układ odpornościowy.

Czytaj więcej....

TrenujZdrowie Jacek Baura

www.trenujzdrowie.pl