Ruszył właśnie drugi etap programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. W tym roku zgłaszać można dzieci urodzone w 2016 roku.

Od maja do 19 grudnia br. Powiat Ostrowski realizować będzie drugi etap „Programu polityki zdrowotnej przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 oraz 2016 roku z terenu Powiatu Ostrowskiego – Stop Pneumokokom”. Przypomnijmy, że jest to kontynuacja programu rozpoczętego w 2017 roku, gdzie udział w programie miały zapewnione dzieci urodzone w 2015 roku. W 2018 roku program jest kierowany do dzieci urodzonych w 2016 roku.  

Głównym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci naszego Powiatu poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym, a tym samym zmniejszenie zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową, pierwotne zaburzenia odporności, przewlekłe zapalenie ucha środkowego lub ciężkie zapalenie płuc.

Szczepienie ochronne zapobiegające zakażeniom tą powszechnie występującą bakterią jest najskuteczniejszą metodą. Fakt ten potwierdza wprowadzenie od 2017 roku do kalendarza szczepień obowiązkowych wszystkich dzieci urodzonych od 01.01.2017 roku.

Program umożliwia objęcie szczepieniami ochronnymi dzieci do lat 3 zameldowane na terenie Powiatu Ostrowskiego, które nie były wcześniej zaszczepione przeciwko zakażeniom pneumokokowym.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie będą mogli zgłaszać chęć zaszczepienia dziecka u wybranego w drodze konkursu ofert realizatora Programu. O udziale w Programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
zdjecie