208 500 złotych miejskiego wsparcia przekazano w środę ostrowskiemu szpitalowi na zakup specjalistycznego sprzętu - nowoczesnego ultrasonografu oraz łóżek do intensywnej terapii oraz wózka jezdnego do aparatu EKG. To nie jedyne miejskie wsparcie dla placówki.

- Samorząd to gra zespołowa. W tej samorządowej drużynie chcemy i powinniśmy się wspierać. Jako Miasto Ostrów Wielkopolski wielokrotnie okazywaliśmy pomoc powiatowemu szpitalowi i robimy to nadal. Tym razem przekazujemy kolejne środki na wsparcie dwóch oddziałów - Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Internistycznego. Zakup specjalistycznego sprzętu, a więc ultrasonografu, łóżek do intensywnej terapii i wózka jezdnego do aparatu EKG był konsultowany z kierownikami oddziałów, tak, by do placówki trafił potrzebny i ważny sprzęt  - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Z 208 500 złotych 128 500 złotych to kwota, dedykowana na zakup nowoczesnego ultrasonografu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a pozostałe 80 000 złotych na wsparcie zakup łóżek do intensywnej terapii dla pacjentów leczonych z powodu Covid-19 oraz wózka jezdnego do aparatu EKG dla Oddziału Internistycznego.

W środę, 19 maja, prezydent Beata Klimek czek, na zakup specjalistycznego sprzętu, przekazała na ręce Dariusza Bierły, dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz dr Piotra Matyjaszczyka, kierownika Oddziału Internistycznego  i dr Włodzimierza Kostyrki, kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  

- Dzięki dotacji miejskiej zakupimy pięć łóżek do intensywnej terapii, w pełni sterowanych elektrycznie. Te łóżka to olbrzymia pomoc i komfort dla pacjenta oraz maksymalne obniżenie ryzyko odleżyn. Ta inwestycja pomoże także personelowi podczas wykonywania m.in. zabiegów. Z tych środków otrzymamy także wózek jezdny do aparatu EKG - mamy aparat, niestety bez wózka, a to ogranicza jego wykorzystanie - zaznacza dr Piotr Matyjaszczyk.

Nowoczesny ultrasonograf ma oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie bardzo precyzyjnych znieczuleń regionalnych, które są najmniej obciążające dla organizmu pacjenta operowanego. Sprzęt ten pozwoli na operowanie pacjentów, którzy nie mogą być znieczuleni ogólnie - podkreśla dr Włodzimierz Kostyrka.

To kolejne miejskie wsparcie dla ostrowskiego szpitala. W 2020 roku, Miasto wraz ze spółkami miejskimi już na początku pandemii przekazała 200 000 złotych na zakup respiratora oraz łóżek do izolacji chorych. W lipcu do szpitala z miejskiego budżetu trafiło 100 000 złotych na zakup aparatu do diagnostyki molekularnej. Natomiast w grudniu Miasto razem z Radą Miejską i miejskimi spółkami przekazało kwotą 130 000 złotych wsparto zakup wysokospecjalistycznych łóżek do intensywnego nadzoru nad pacjentem i urządzeń typu optiflow, czyli do terapii tlenowej.