Mateusz Ratajczak- uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim osobiście odebrał z rąk Pani Premier stypendium Prezesa Rady Ministrów. Było to niezwykłe wyróżnienie dla ucznia reprezentującego wszystkie technika z Wielkopolski podczas uroczystości w Warszawie.

Czwartoklasista z ZST Mateusz Ratajczak to bardzo wszechstronny uczeń klasy informatycznej. W zeszłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,83; brał udział w licznych konkursach przedmiotowych- ostatnio m.in. w konkursie astronomicznym, matematycznych i wiedzy o Unii Europejskiej. W Warszawie reprezentował on wszystkie technika z Wielkopolski, należy więc to zaproszenie uznać za wielkie wyróżnienie.

Ponadto najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w dniu 30 listopada 2016 roku otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna. Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w nauce złożyli wraz z wojewodą, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz wicekurator Krzysztof Błaszczyk.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w:
I LO IM. KS. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała uczennica klasy III d- Kamila Boroch. Jak informuje szkoła: „ Swoją przyszłość wiąże z architekturą, a jej główną pasją jest rysunek. Wystawiała pracę na międzynarodowym przeglądzie sztuki „Altenatywy 33”. Bardzo ważny jest dla niej również sport. Zajęła 1 miejsce w Powiatowych Drużynowych Mistrzostwach Tenisa Stołowego oraz 2 miejsce w etapie rejonowym Drużynowego Turnieju Tenisa Stołowego. Należy do szkolnego zespołu siatkarskiego, z którym brała udział w wielu ostrowskich turniejach. Zajęła 3 miejsce w Szkolnych Zawodach Siatkarskich oraz 3 miejsce w Szkolnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych. Uwielbia uczyć się języków obcych i matematyki. Zajęła 2 miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego. W roku szkolnym 2015/2016 pełniła funkcję przewodniczącej klasy 2 D. Kamila jest osobą pracowitą, sumienną oraz otwartą”.

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała Klaudia Gryglewska. Jak informuje szkoła: „Wszechstronnie uzdolniona, dysponująca wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania. Świadectwo ukończenia drugiej klasy liceum,  ze średnią ocen 5,82 ( same oceny bardzo dobre i celujące – z przewagą tych ostatnich). Jest uczennicą klasy dwujęzycznej,  realizuje rozszerzony program nauczania przedmiotów : biologia, chemia i j. angielski. Weryfikuje swą wiedzę w licznych konkursach, olimpiadach zwłaszcza językowych, w których odnosi sukcesy”.

III LO w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała uczennica klasy 2e- Olga Owczarczak, która rok szkolny 2015/ 2016 ukończyła z najwyższą średnią ocen 5,94 oraz wzorowym zachowaniem. Jak informuje szkoła: „Jest to uczennica o niezwykłej inteligencji, pracowitości i sumienności, które pozwoliły jej osiągnąć tak znakomite wyniki w nauce. Od sześciu lat związana z zespołem muzyki dawnej „Effascinato” działającym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie, gdzie realizuje swoje dwie pasje, śpiew i grę na flecie prostym. Wraz z zespołem zdobyła wiele nagród, między innymi na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, w kolejnych latach zdobywając Nagrodę Grand Prix Złotą Harfę, Srebrną Harfę, Brązową Harfę oraz wyróżnienie. Brała udział w Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie. Zespół Effascinato wystąpił również na castingach w dwóch programach telewizyjnych „Mam talent” i „Must be the Music”. IV LO im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim stypendium otrzymała Marta Kaczmarek- uczennica klasy trzeciej, która uzyskała średnią ocen 5,5.

Zespole Szkół Budowlano- Energetycznych otrzymał Łukasz Krupa- uczeń klasy IV Technikum Nr 3, kształcący się w zawodzie technik geodeta. Jak informuje szkoła: „To uczeń o wyjątkowych zdolnościach, szczególnie z zakresu przedmiotów ścisłych ( matematyka, fizyka, chemia). Interesuje się także astronomią i biologią, z tych dziedzin indywidualnie pogłębia swoją wiedzę. Jego systematyczna, wytrwała praca została nagrodzona wysokimi ocenami z większości przedmiotów”.

Zespole Szkół Usługowych już po raz drugi otrzymała Monika Dycfeld z klasy 3tb Technikum Nr 2 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zespole Szkół Ekonomicznych otrzymała Agnieszka Czaska z klasy II a Techniku Nr 5.

Zespole Szkół Transportowo- Elektrycznych CKU  otrzymał Krystian Frąszczak- uczeń III klasy technikum w zawodzie technik elektryk. Jak informuje szkoła: „Uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole -  5,15. Wyróżnia się pilnością i wytrwałością. Wykazuje uzdolnienia w dziedzinie przedmiotów zawodowych, z których uzyskał oceny celujące i bardzo dobre oraz w języku angielskim, z którego uzyskał ocenę celującą. Przejawia zainteresowania kulturą i językiem angielskim. Był uczestnikiem V Edycji Konkursu Języka Angielskiego Zawodowego Proffessional English, reprezentował szkołę w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Aktywnie włącza się w życie szkoły, reprezentując ją w wielu konkursach. Brał udział w Olimpiadzie o Zdrowym Stylu Życia, Powiatowym Konkursie Historycznym „90 rocznica Przewrotu Majowego”. Został także laureatem szkolnego konkursu bibliotecznego „Spotkania z biblioteką”.  Jest bardzo zaangażowany w pracę samorządu uczniowskiego”.

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach otrzymali: Milena Zięba z II klasy Liceum Ogólnokształcącego zarządzania wojskowego oraz Marcin Bartoś uczeń klasy II Technikum.

W tym roku szkolnym Premier Beata Szydło przyznała 308 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski. Wśród nich, aż 273 ma średnią ocen 5,0 i powyżej, w tym 3 uczennice z średnią 6,0. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia od 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Może je otrzymać także uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Jest wypłacane ze środków budżetu państwa. Ważnym wymogiem stawianym przed stypendystami była również nienaganna opinia wystawiona przez szkołę.