Twórczość zespołu hai wpisuje się w szeroki nurt tzw. muzyki alternatywnej. Grupa pochodząca z Lublina łączy różne style, eklektyzm i spójność, psychodeliczne wycieczki i ładne melodie, niekonwencjonalne teksty z energią sceniczną.