Agencja Fitch określiła rating siły finansowej (IFS) ERGO Hestii na wysokim poziomie AA z perspektywą stabilną.