Do południa 5 grudnia bieżącego roku organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dofinansowanie przez Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych swoich projektów w ramach kolejnej edycji konkursu „Możemy więcej”. Poza wspieraniem w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, PFRON chce również, poprzez tę inicjatywę, aktywnie pomagać im w innych aspektach życia: zwiększaniu samodzielności, dostępie do rehabilitacji w specjalistycznych placówkach, organizowaniu spotkań integracyjnych, warsztatów czy wypoczynku.