W odpowiedzi na ostatnie doniesienia, dotyczące problemu używania jednorazowych papierosów elektronicznych przez osoby nieletnie, jako polscy niezależni producenci i przedsiębiorcy z branży EIN, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży nieletnim jakichkolwiek wyrobów nikotynowych, w tym zarówno „jednorazówek”, jak i podgrzewaczy, czy saszetek nikotynowych.