Senat zaproponował w piątek poprawki do ustawy o transporcie drogowym w tym dotyczącą skrócenia doświadczenia zawodowego dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych z 10 do 5 lat. Ustawa ta reguluje zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych.