Senat zaproponował w piątek poprawki do ustawy o transporcie drogowym w tym dotyczącą skrócenia doświadczenia zawodowego dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych z 10 do 5 lat. Ustawa ta reguluje zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych.

Zaproponowane przez senatorów zmiany dotyczą m.in. skrócenia doświadczenia zawodowego dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych z 10 do 5 lat. Uwzględniono opinię resortu infrastruktury, że kandydaci powinni mieć doświadczenie w transporcie międzynarodowym.

Senat przyjął też poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu, które miały w większości charakter doprecyzowujący, legislacyjny i uzupełniający.

Nowelizacja dotyczy przepisów, które regulują zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych; chodzi o szkolenia i egzaminy odbywane po uzyskaniu prawa jazdy.

Ustawa wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, co ma zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i gwarantować właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o ich ukończeniu.

Według resortu infrastruktury cyfryzacja wyeliminuje też papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Dzięki nowelizacji część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i podmiotów szkolących.

Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy, co - zdaniem wiceministra - pozwoli na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego.

Ustawa wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

W myśl ustawy testy kwalifikacyjne na kierowców zawodowych mają zostać przeniesione do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski