Anna Maria Wesołowska znana z programów telewizyjnych ,,Wesołowska i mediatorzy'' oraz ,,Sędzia Anna Maria Wesołowska" pojawi się spotkaniu w Raszkowie jako gość i będzie mówiła o współczesnych zagrożeniach młodzieży oraz w jaki sposób odpowiednio na nie reagować.

Anna Maria Wesołowska skończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, nominację sędziowską uzyskała w 1982 roku. Brała udział w wydaniu orzeczenia o nałożeniu na siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania młodzieży na lekcjach wychowawczych przed handlem i używaniem narkotyków. Orzekała także przy w procesach łódzkiej ,,Ośmiornicy" i Gangu Popeliny. Od 2009 roku przeszła w stan spoczynku.