Jeszcze w latach 60. XX wieku w naszym regionie kultywowany był zwyczaj wywożenia młodożeńcowych czyli młodych kobiet, które wyszły za mąż w ciągu ostatniego roku. Był to obrzęd, podczas którego młode mężatki przyjmowano do grupy gospodyń - kobiet z dłuższym stażem małżeńskim. Prawdopodobnie obrzęd ten nie jest już nigdzie kultywowany ale zmieni się to wkrótce, dzięki widowisku obrzędowemu "Wywożenie młodożeńcowych", które przygotowuje Koło Gospodyń Wiejskich z Moszczanki wraz z Zespołem Tańca Ludowego "Swojacy".

W dn. 15-17 października 2021 r. w Kowarach odbyły się warsztaty, podczas których, pod okiem etnografa Piotra Kulki, obrzęd ćwiczyło 45 osób - aktorów-amatorów i tancerzy. Scenariusz widowiska przygotowała Urszula Mróz. Całość będzie można zobaczyć w niedzielę 7 listopada w świetlicy wiejskiej w Moszczance o godz. 16.00 i 18.00. Bezpłatne wejściówki będą do nabycia od najbliższego poniedziałku w sklepie spożywczym w Moszczance oraz w Domu Kultury w Raszkowie. Widowisku towarzyszyć będą prezentacje kulinarne przygotowane przez członkinie kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków, które biorą udział w projekcie "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny".

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.