Zupełnie nowe oblicze zyskał ponad 7 km odcinek drogi łączący miejscowość Sośnie od strony zalewu aż do granicy z miejscowością Stara Huta (województwo dolnośląskie). W ramach inwestycji położona została nowa nawierzchnia wraz z utwardzeniem poboczy. Realizacja inwestycji, na którą z utęsknieniem wyczekiwali mieszkańcy, była możliwa dzięki współpracy Powiatu Ostrowskiego i Gminy Sośnie.