Na początku tego roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Wpłynęła wtedy rekordowa liczba 433 opinii dotyczących organizowania na terenach znajdujących się we władaniu gminy miasto Ostrów Wielkopolski przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.