Nie w Ostrowie, ale w sąsiednim Odolanowie wkrótce nastąpi otwarcie krytej pływalni.