W 2023 roku oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim poddał kontroli zwolnień lekarskich ponad 10 tysięcy osób, z czego pozbawiono prawa do zasiłku lub skrócono okres zasiłkowy prawie 540 osobom, na kwotę prawie 460 tysięcy złotych!